GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-05-2021 11:05   Güncelleme : 17-05-2021 11:05

Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı gerçekleştirecek, işte detaylar...

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla, Ankara Üniversitesi hastanelerine 45 kişilik sağlık çalışanı personel kadrosu oluşturulacak.

Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı gerçekleştirecek, işte detaylar...

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla, Ankara Üniversitesi hastanelerine 45 kişilik sağlık çalışanı personel kadrosu oluşturulacak.

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.
10) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.


Alım yapılacak kadrolar

Ankara Üniversitesi 45 Sürekli İşçi Alımı yapacağı kadrolar; Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknikeri ve Elektrik Teknisyeni alımı yapacak.

Başvurular 17 Mayıs 2021de başlayıp 24 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Elektronik ortamda yapılacaktır.