KİMDİR
Giriş Tarihi : 27-03-2021 10:46   Güncelleme : 27-03-2021 10:46

İmam-ı Gazali Kimdir?

Tasavvuf üzerine yazdığı eserlerle dönemin en ünlü ve bilgili yazarlarından biri olan İmam-ı Gazali kimdir? Eserleri neler?

İmam-ı Gazali Kimdir?

Tasavvuf üzerine yazdığı eserlerle  dönemin en ünlü ve bilgili yazarlarından biri olan İmam-ı Gazali kimdir? Eserleri neler?

Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmaktadır. Gazali 1058 yılında Horasan'ın Tus şehrinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Tus şehrinde almıştır. Daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmaili'den eğitim almıştır. Ardından 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi'nde eğitim almış, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari'den etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında ölünce Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün yanına gitmiştir. 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğine tayin edilmiştir. Ruhsal bunalım içerisine düşen Gazali'nin Sufizm yönelmiştir. Tasavvufa olan ilgisinden ve hacca gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak Şam'a gitmiştir. Ardından da hacca gitmiştir. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamülmülk'ün oğlu Fahrülmülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesi'nde tekrar eğitim vermeye başlamıştır. Burada kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sufi yaşamı sürmüştür. Gazali 1111 yılında doğum yeri olan Tus şehrinde vefat etmiştir.

ESERLERİ

1. İhya-u Ulumi'd-din: En bilinen eseridir. Tasavvuf üzerine yazılmıştır.

2. El münkız mine'd Dalal

3. Makaasidü'l Felasife

4. Tehafütü'l Felasife

5. El İktisad fi'l İtikad

6. Kimya-i Saadet: İman ve ahlaka ait konuları içerir.

7. El Kıstasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtıniyye

8. Bidayetü'l Hidaye; Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır.