GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-09-2022 09:29   Güncelleme : 21-09-2022 09:29

Öğretim Üyelerimizden Üç Önemli Buluş

İTÜ’lü akademisyenlerimiz önemli buluşlara imza

Öğretim Üyelerimizden Üç Önemli Buluş

İTÜ’lü akademisyenlerimiz önemli buluşlara imza attılar. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Levent Trabzon ve Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt ile ekiplerinin yaptıkları buluşlar, Uluslararası Amerika Patent EnstİTÜsü’nden patent belgesi ve patent tescili aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ar-Ge faaliyetlerine
devam ediyor. Rektörümüz ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof.
Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi; Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof.
Dr. Levent Trabzon ve ekibi; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
öğretim üyemiz Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt ve ekibi yaptıkları buluşları
ile Uluslararası Amerika Patent EnstİTÜsü’nden patent belgesi ve patent tescili
aldılar.

Prof. Dr. Koyuncu, “İleri Osmoz Membran Bioreaktörler
İçin Vakumla Geliştirilmiş Yeni Bir İşletim Yöntemi” adlı buluşları hakkında şu
bilgileri verdi: “Osmotik membran biyoreaktörlerin (OMBR’ler) çalıştırılması
için bir yöntem, sentetik atık suyun atık su tankından atık su pompası
yardımıyla reaktöre beslenmesi ve seyreltilmiş çekme çözeltisinin TuNFO
membranından çekme çözeltisi tankına aktarılması adımlarını içerir. Çekme
çözeltisi, vakum pompasının kuvvet pompasından daha yüksek hızda
çalıştırılmasıyla elde edilen osmotik kuvvet ve vakum kuvveti vasıtasıyla
reaktörden yüksek akışlı suyun membrana geçirilmesiyle seyreltilir.”

Prof. Dr. Trabzon, “Dolaşım Sistemindeki Kanser
Hücrelerinin Kandan Sürekli Biçimde Ayrıştırılması ve Zenginleştirilmesi İçin
Asimetrik Kıvrımlarla Yapılandırılmış Spiral Geometriye Sahip Bir Mikrokanal”
adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Buluş, kanda nadir bulunan
metastaz kanser hücrelerinin, kan hücrelerinden ayrıştırılmasını ve
zenginleştirilmesini sağlayan, parçacıkları veya hücreleri daha hızlı
odaklanmaya zorlayan ve çok geniş bir debi aralığında kaliteli parçacık
odaklanmasının gerçekleştirildiği asimetrik kıvrımlarla yapılandırılmış spiral
geometriye sahip bir mikrokanal ile ilgilidir.”

Prof. Dr. Kurt, “Birleşik Çok Kaynaklı Enerji Hasatlama ve
Haberleşme Yönetim Sistemi” adlı buluşları hakkında şu bilgileri verdi: “Buluş,
enerji kontrol arabirimi, enerji birleştirici, enerji depolayıcı ve aktarıcı,
hafıza, enerji yönetim birimi, haberleşme yönetim birimi arasındaki
konfigürasyon ile yüksek verimde enerji elde edilmesini sağlayan birleşik çok
kaynaklı enerji hasatlama ve yönetim sistemi ile ilgilidir.”

Öğretim üyelerimizi ve ekiplerini tebrik ediyoruz.

Patentlerin
Künyeleri

“İleri Osmoz Membran Bioreaktörler İçin Vakumla
Geliştirilmiş Yeni Bir İşletim Yöntemi”

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Doç. Dr. Derya
Yüksel İmer, Doç. Dr. Murat Eyvaz, Arş. Gör. Dr. Ebubekir Yüksel, Arş. Gör. Dr.
Taha Aslan, Dr. Serkan Arslan

Tescil Numarası: US10570042B2

“Dolaşım Sistemindeki Kanser Hücrelerinin Kandan Sürekli
Biçimde Ayrıştırılması ve Zenginleştirilmesi İçin Asimetrik Kıvrımlarla
Yapılandırılmış Spiral Geometriye Sahip Bir Mikrokanal”

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Levent Trabzon, Samir Jaber,
Mustafa Utku Sönmez

Tescil Numarası: US11161113B2

 

“Birleşik Çok Kaynaklı Enerji Hasatlama ve Haberleşme
Yönetim Sistemi”

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt,
Dr. Öğr. Üyesi Doğay Altınel

Tescil Numarası: US10892651B2

 

Medektif

AdminAdmin