NEDİR
Giriş Tarihi : 07-05-2021 22:38   Güncelleme : 07-05-2021 22:38

Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?

Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?, okuyucular tarafından araştırılıyor , Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?, ne anlama geliyor, sözlük anlamı...

Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?

Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?, okuyucular tarafından araştırılıyor , Piri Türkistan Nedir? Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?, ne anlama geliyor, sözlük anlamı...

Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan'ın Piri olarak da anılan bir ilim adamıdır. Yesevi'nin önemli eserleriden olan 'Piri Türkistan' roman olarak yazılmış bir eserdir.  


Piri Türkistan Romanı Nedir?
İslâm dünyası yaşadığı toplumun ilim, sanat ve fikir hayatına yön veren sayısız ilim adamı yetiştirmiştir. Zaman ve Mekân kabuğunu kırarak evrensel olabilmeyi başarabilen ilim ve gönül adamlarımızdan birisi de Ona Asya bozkırlarında yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir. Onun hikmetleri Orta Asya'dan ve Anadolu'dan tutun yetmiş iki dilin konuşulduğu coğrafyalara kadar güncel sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayın dünyasına kazandırılan Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi isimli eser, yaşadığı çağdan günümüze ışık tutan, rehber ve önder bir kişiliği haiz Hoca Ahmet Yesevi' nin ilim dünyamız da buluşturulmasına katkı sağlayacaktır.


Nasıl Öldü
Rivayete göre Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiğinde dergâhında yerin altına küçük bir oda şeklinde çilehane yaptırdı. Ömrünün kalan kısmını çoğunlukla orada ibadet ve tefekkürle geçirdi.Ahmet Yesevî'nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattayken vefat etmiştir. Yesevî'nin nesli Gevher isimli kızı sayesinde devam etmiştir. Türkistan, Maveraünnehir ve Orta Asya'da olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Ahmed Yesevi'nin neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmıştır. Semerkantlı Şeyh Zekeriyya, Üsküplü Şair Ata ve Evliya Çelebi bu isimlerden birkaçıdır.Ahmet Yesevi, 1166 yılında 73 yaşında Kazakistan'da ölmüştür.