EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-06-2023 13:45   Güncelleme : 09-06-2023 13:45

Türkiye'de Hanehalkı Gelirinin %66'sı Gıda, Kira ve Ulaşıma Gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç yıl aradan sonra hanehalkı tüketim harcaması verilerini yayımladı.

Türkiye'de Hanehalkı Gelirinin %66'sı Gıda, Kira ve Ulaşıma Gidiyor

Rapor, hanehalkı bütçelerinde en yüksek payı alan harcamaların gıda, kira ve ulaşım olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, hanelerin gelirlerinden en büyük payı %22,8 ile gıda harcamaları aldı. Onu %22,4 ile kira ve konut harcamaları, %21,3 ile de ulaştırma takip etti. Hanelerin her 3 TL'sinden 2'si bu harcamalara ayrıldı.

Öte yandan, eğitim %1,4, sağlık %2,2 ve eğlence-kültür %2,5 gibi düşük paylara sahip oldu.

Raporda dikkat çeken bir nokta da yoksul hanehalklarının bütçelerinde gıda ve kira harcamalarının oranının daha yüksek olmasıydı. Bu durum, ekonomik eşitsizliklerin hala mevcut olduğunu ve yoksul kesimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha büyük bir pay ayırmak zorunda kaldığını gösteriyor.

TÜİK'in yayımladığı bu veriler, hanehalklarının tüketim harcamalarını incelemek ve ekonomik eşitsizlikleri anlamak için önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Bu veriler, ekonomi politikalarının etkisini değerlendirmek ve gelecekteki stratejileri planlamak için önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.

 

 

AdminAdmin